სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება ხსნადობა (კვერცხი, ყავა)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31469-2012 გოსტ 51881-2002
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ნალექი (ხილი და ბოსტნეული)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 8756.9-78
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება pH - კვერცხი და მისი გადამუშავების პროდუქტები (მელანჟი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31469-2012
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 20,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31469 - 2012
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება აქროლადი მჟავების განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 7,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 25555.1-84
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება სიმკვრივის განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ Р 54758- 2011
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ფოთლისა და უხეში მასალის მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 1936-85
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება წყალში ხსნადი ექსტრაქციული ნივთიერებები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ 28551-90 (ИСО1574-80)
ხანგრძლივობა 2-3 დღე