სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება Salmonella spp. (სალმონელა)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6579-1:2017
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება Salmonella spp. (სალმონელა) (სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი ISO 19250:2010
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება Salmonella spp. (სალმონელა) (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 50,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 31-36
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება სალმონელას სეროტიპირება - S.typhimurium, S. Enteritidis
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 50,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6579-3:2014/2015
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება Listeria monocytogenes (ლისტერია მონოციტოგენეზი) (თვისობრივი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი ISO 11290-1:2017
ხანგრძლივობა 6-10 დღე
დასახელება Listeria monocytogenes (ლისტერია მონოციტოგენეზი) (რაოდენობრივი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 11290-2:2017/2017
ხანგრძლივობა 6-10 დღე
დასახელება Listeria monocytogenes (ლისტერია მონოციტოგენეზი) (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 60,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 43-46
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება Coagulase positive staphylococci (კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი ISO 6888-1:1999
ხანგრძლივობა 3-5 დღე