ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება რძის გამოკვლევა მასტიტზე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 4,00 ლარი
მეთოდი ექსპრეს ტესტი
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება აერომონოზი (წითურა, ჰემორაგიული სეპტიცემია-თევზი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 83,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ავთვისებიანი შეშუპება
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ბრუცელოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 131,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 30 დღე
დასახელება დეზინფექციის ხარისხის განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 77,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება დიპლოკოკოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 51,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ვიბრიოზი (თევზი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 83,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება იერსინიოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 64,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე