სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

სერტიფიკატები

#

სერტიფიკატები

ხარისხის მართვის სერტიფიკატი

ხარისხის მართვის სერტიფიკატი ISO 9001:2015

#

საკვალიფიკაციო ტესტირება

FAPAS-ის სერტიფიკატი

FAPAS-ის სერტიფიკატი სტაფილოკოკის აღმოჩენის მახასიათებელზე რძის ფხვნილში

#

სერტიფიკატები

Food Microbiology Proficiency Test M244d072

#

სერტიფიკატები

FAPAS-Food Microbiology Proficiency Test M244e18