სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება ნედლი უჯრედანა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 13496.2-91; ГОСТ 28553-90 (ИСО 5498-81)
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ნამსხვრევები და დეფორმაციული ნაწარმი (მაკარონის ნაწარმი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 14849-89
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ფორიანობა (პური და პურ-ფუნთუშეული)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5669-96
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ტუტიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 8,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5898-87
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მეტალო-მაგნიტური მინარევები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 13496.9-96 გოსტ 14849-89 გოსტ 1936-85
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება დაფქვის ხარისხი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 13496.8-72
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება სილის შემცველობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 12,00 ლარი
მეთოდი გოსტ13496.14-75
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება კარბამიდი (ურეაზა)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 6,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 29113-91
ხანგრძლივობა 2-3 დღე