ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

თაფლი

დასახელება ნაცარი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32483-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ორგანოლეპტიკა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება პროლინი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 73,00 ლარი
მეთოდი Harmonised method of the International Honey Commission
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება საერთო მჟავიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება წყლის მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო რეფრაქტომეტრისათვის “MISCO PA 203”
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ხვედრითი წონა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო რეფრაქტომეტრისათვის “MISCO PA 203”
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ჰიდროქსილმეთილფურფუროლი (თვისობრივი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 20,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2017
ხანგრძლივობა 1-2 დღე

თესლის ხარისხის განსაზღვრა

დასახელება 1000 მარცვლის მასის განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 10,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 12042–80; ISTA, თავი 10, წონის განსაზღვრა, 10-1
ხანგრძლივობა 1-2 დღე