სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება ანიონების (ნიტრატები (NO3-), ნიტრიტები (NO2-), სულფატები (SO4-), ფოსფატები (PO4-), ფტორი (F-), ბრომი (Br-), ქლორი (Cl-)) განსაზღვრა წყალში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 57,00 ლარი #
მეთოდი იონური ქრომატოგრაფია, სსტ ისო 10304-1:2007
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ანტიბიოტიკების ტეტრაციკლინის ჯგუფის, ქინოლონების, ცეპტიოფურის, თიამფენიკოლის, სტრეპტომიცინისა და თილოზინის ჯგუფების განსაზღვრა თაფლსა და ხორცში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 868,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ანტიჰელმინთების (ბენზიმდაზოლის, ამინობენზიმიდაზოლის, ლევამისოლის, ავერმექტინის, ტიაბენდაზოლის, მოქსიდექტინის, ტრიკლაბენდაზოლის) განსაზღრა რძეში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5255,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ანტიჰელმინთების (ბენზიმდაზოლის, ლევამისოლის, ავერმექტინის, ტიაბენდაზოლის, მოქსიდექტინის, ტრიკლაბენდაზოლის) განსაზღრა ხორცში და თევზში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 1455,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება არადიოქსინის მაგვარი პოლიქლორირებული ბიფენილების (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153, PCB180) განსაზღვრა ცხოველური წარმოშობის სურსათში: თაფლში, ხორცი და ხორცის პროდუქტები (გარდა სასურსათო სუბპროდუქტებისა), თევზის ფილე, თევზჭერის პროდუქტები და მათგან დამზადებულ პროდუქტები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 250,00 ლარი #
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, მწარმოებლის (Agilent Technologies ) მიერ მოწოდებული მეთოდი
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება აფლატოქსინ B1-ის განსაზღვრა მარცვლეულსა და ცხოველთა საკვებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 140,00 ლარი
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, CHARM II ანალიზატორი (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 2-5 დღე
დასახელება აფლატოქსინ B1-ის და ჯამური აფლატოქსინების - B1, B2, G1, G2-ის განსაზღვრა თხილში ნიგოზში და მისთანებში და მარცვლოვნებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 160,00 ლარი
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია, EN 14123
ხანგრძლივობა 2-7 დღე
დასახელება აფლატოქსინ M1-ის განსაზღვრა რძეში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 170,00 ლარი
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, CHARM II ანალიზატორი (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 2-5 დღე