სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება აზოტის აქროლადი ფუძეები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 28,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 7636- 85
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება აზოტის აქროლადი ფუძეები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 28,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 7636- 85
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ძვლოვანი ჩანართების მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 4,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31466-2012
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება კალციუმის მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 10,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 55573-2013
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება წებოგვარას რაოდენობრივი და ხარისხობრივი განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ Р 54478 - 2011
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მშრალი წებოგვარა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ Р 54478 - 2011
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ვარდნის რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ 3098-97 (ИСО 3093-82)
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება სითეთრე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 26361-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე