ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

თაფლი

დასახელება pH
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 19,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32169-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება დიასტაზას რიცხვი შადეს ერთეულით
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 69,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 34232-2017
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ელექტროგამტარობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31770-2012
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ვარდნილი თაფლის განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 22,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32168-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება თავისუფალი მჟავიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 21,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32169-2013
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება თაფლის ყვავილის მტვრის ანალიზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 35,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მექანიკური მინარევები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მშრალი ნივთიერების მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო რეფრაქტომეტრისათვის “MISCO PA 203”
ხანგრძლივობა 1-2 დღე