სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

თაფლი

დასახელება ხვედრითი წონა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო რეფრაქტომეტრისათვის “MISCO PA 203”
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ჰიდროქსილმეთილფურფუროლი (თვისობრივი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 20,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე

თესლის ხარისხის განსაზღვრა

დასახელება 1000 მარცვლის მასის განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 10,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 12042–80
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება თესლის გამოკვლევა აღმოცენებაზე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 30,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 12038–84
ხანგრძლივობა 7-30 დღე
დასახელება თესლის გამოკვლევა სიწმინდეზე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 10,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 12037–81
ხანგრძლივობა 1-2 დღე

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება ჰიდროქსილმეთილფურფუროლის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 60,00 ლარი #
მეთოდი მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია, Codex Alimentarius Commission. Codex Standard for Honey. CX/S 00/3
ხანგრძლივობა 3-4 დღე
დასახელება ამიტრაზის და მისი მეტაბოლიტების განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 350,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას- სპექტრომეტრია, EN 15662:2008
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ამფერნიკოლის ჯგუფის განსაზღვრა ხორცში და თევზში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 175,00 ლარი
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, CHARM II ანალიზატორი (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 2-5 დღე