ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

წყალი

დასახელება სიმღვრივე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო "AL250T-IR"- სიმღვრივის მზომისათვის
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება სულფატიონი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 18,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31490-2012
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ტუტიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი ISO 9963-1-1994; ISO 9963-2-1994
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ქლორიდი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 43,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 4245-72
ხანგრძლივობა 1-2 დღე