ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

წყალი

დასახელება ნარჩენი ქლორი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 10,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 18190-72
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება ნიტრატი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 28,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 7890-3:2003
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ნიტრიტი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 14,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6777:1984
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები (ფერი, სუნი, გემო)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 19,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 3351-74
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება პერმანგანატული ჟანგვადობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი ISO 8467-93
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება რკინის შემცველობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 43,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6332-1988
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება საერთო მინერალიზაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო "OAKTON"- ph/con510-სათვის
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება საერთო სიხისტე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 16,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31954-201
ხანგრძლივობა 1-2 დღე