ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება ხორცის სიახლის განსაზღვრა (გადადენის მეთოდი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 42,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 23392-78
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ხორცის სიახლის განსაზღვრა (თვისობრივი რეაქცია)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 23392-78
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ხსნადობა (კვერცხი, ყავა)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი "გოსტ 31469-2012 გოსტ 32776-2014"
ხანგრძლივობა 2-3 დღე

წყალი

დასახელება pH
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 19,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო "OAKTON"- ph/con510
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ამიაკი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 13,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 33045-2014
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ელექტროგამტარობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო "OAKTON"- ph/con510-სათვის
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება კალციუმის იონი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 13,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6059-1984
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მაგნიუმის იონი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6059-1984
ხანგრძლივობა 1-2 დღე