ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, მოლეკულურ-ბიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება ბრადზოტი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 287,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა; პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR)
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ემკარი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 287,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა; პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR)
ხანგრძლივობა 5-7 დღე

ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა; მოლეკულურ ბიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება ენტეროტოქსემია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 287,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა; პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR)
ხანგრძლივობა 5-7 დღე

თაფლი

დასახელება pH
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 14,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32169-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება დიასტაზას რიცხვი შადეს ერთეულით
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 34,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 34232-2017
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ელექტროგამტარობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31770-2012
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ვარდნილი თაფლის განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 22,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32168-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება თავისუფალი მჟავიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 16,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32169-2013
ხანგრძლივობა 2-3 დღე