სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

თაფლი

დასახელება თავისუფალი მჟავიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 16,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32169-2013
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება თაფლის ყვავილის მტვრის ანალიზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 35,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მექანიკური მინარევები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მშრალი ნივთიერების მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო რეფრაქტომეტრისათვის “MISCO PA 203”
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ნაცარი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32483-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ორგანოლეპტიკა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება საერთო მჟავიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება წყლის მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო რეფრაქტომეტრისათვის “MISCO PA 203”
ხანგრძლივობა 1-2 დღე