სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება ცხიმი (ზეთში)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32189:2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ცილა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 42,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 23327-98 გოსტ 25011-81
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ნიტრიტი (ხორცი და ხორცპროდუქტები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 18,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 8558.1-78; სითხის ანალიზატორი "эксперт-001"
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ნიტრატი (ხილი და ბოსტნეული)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 7,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 29270-95; "эксперт-001"
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ხორცის სიახლის განსაზღვრა (გადადენის მეთოდი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 18,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 23392-78
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ხორცის სიახლის განსაზღვრა (თვისობრივი რეაქცია)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 23392-78
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მჟავური რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 25,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ Р 55480-2013
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება გასაპნის რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5480-59
ხანგრძლივობა 2-3 დღე