ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება სიმკვრივის განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 3625-84
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება სუფრის მარილის განსაზღვრა (პათ. მასალაში)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი ვეტერინარული სახელმძღვანელო
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება სუფრის მარილის განსაზღვრა პურ-ფუნთუშეულში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 97,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5698-51 2
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება სუფრის მარილის მასური წილი (სურსათი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 49,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 9957-2015 გოსტ 7636-85
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება სუფრის მარილის მასური წილი (ცხოველთა საკვები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 60,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 13496.1-98
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ტენიანობა, მშრალი ნივთიერება
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 12,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 9793-74 გოსტ 7636-85
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ტუტიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 15,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5898-87
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ფოთლისა და უხეში მასალის მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 1936-85
ხანგრძლივობა 1-2 დღე