ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება ცილა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 42,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 23327-98 გოსტ 25011-81
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ცხიმი (ზეთში)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32189:2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ცხიმი რძესა და რძის პროდუქტებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 13,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5867-90 გოსტ29247-91
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ცხიმი სურსათში (რძესა და რძის პროდუქტების გარდა) და ცხოველთა საკვებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 45,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 23042-2015 გოსტ 7636-85 გოსტ 13496.15-97
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ძვლოვანი ჩანართების მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31466-2012
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება წებოგვარას რაოდენობრივი და ხარისხობრივი განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 27839-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება წყლის საერთო შემცველობის განსაზღვრა გაყინულ და სწრაფად გაყინულ ქათამში, (ასევე ქათმის ცალკეულ ნაჭრებში) (ქიმიური მეთოდი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 32,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 937:2008 სსტ ისო 1442:2008
ხანგრძლივობა 3-6 დღე
დასახელება ჭარბი წყლის განსაზღვრა გაყინულ ქათამში და ქათმის ცალკეულ ნაჭრებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 56,00 ლარი
მეთოდი დადგენილება 340-ის მიხედვით
ხანგრძლივობა 2-6 დღე