სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

წყალი

დასახელება სიმღვრივე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო "AL250T-IR"- სიმღვრივის მზომისათვის
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება სულფატიონი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 18,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31490-2012
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ტუტიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი ISO 9963-1-1994; ISO 9963-2- 1994
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ქლორიდი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 43,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 4245-72
ხანგრძლივობა 1-2 დღე

ჰისტოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება აქტინომიკოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 25,00 ლარი
მეთოდი მიკროსკოპია, შეღებვა
ხანგრძლივობა 10-14 დღე
დასახელება ვირუსული გასტროენტერიტი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 25,00 ლარი
მეთოდი მიკროსკოპია, შეღებვა
ხანგრძლივობა 10-14 დღე
დასახელება თევზის ვირუსულ‐ჰემორაგიული სეპტიცემია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 25,00 ლარი
მეთოდი მიკროსკოპია, შეღებვა
ხანგრძლივობა 10-14 დღე
დასახელება თევზის სისხლმბადი ქსოვილის ინფექციური ნეკროზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 25,00 ლარი
მეთოდი მიკროსკოპია, შეღებვა
ხანგრძლივობა 10-14 დღე