ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება მეტალო-მაგნიტური მინარევები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 13496.9-96 გოსტ 14849-89 გოსტ 1936-85
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მჟავიანობა (მცენარეული და ცხოველური ზეთები და მათი გადამუშავების პროდუქტები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 23,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31762-2012 გოსტ 32189-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მჟავიანობა (სურსათი და ცხოველთა საკვები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 15,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 27082-2014 გოსტ 3624-92 გოსტ 26180-84
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მჟავური რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 29,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 660:2020
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება მშრალი წებოგვარა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 13586.1-2014
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ნალექი (ხილი და ბოსტნეული)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 8756.9-78
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ნამსხვრევები და დეფორმაციული ნაწარმი (მაკარონის ნაწარმი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 14849-89
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ნედლი უჯრედანა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 18,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 28553-90 (iso 5498-81)
ხანგრძლივობა 2-3 დღე