ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება ნიტრიტი (ხორცი და ხორცპროდუქტები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 24,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 8558.1-78; სითხის ანალიზატორი "эксперт-001"
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება პურის მასური წილი ხორცპროდუქტებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 70,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 4288-76
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება საერთო მჟავიანობის განსაზღვრა ცხოველთა საკვებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 15,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 13496.12-98
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება სითეთრე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 26361-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება სილის შემცველობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 19,00 ლარი
მეთოდი გოსტ13496.14-75
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება სიმკვრივის განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 3625-84
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება სუფრის მარილის განსაზღვრა პურ-ფუნთუშეულში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 97,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5698-51 2
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება სუფრის მარილის მასური წილი (სურსათი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 41,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 9957-2015 გოსტ 7636-85
ხანგრძლივობა 2-3 დღე