ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება pH - კვერცხი და მისი გადამუშავების პროდუქტები (მელანჟი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 14,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31469-2012
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება აზოტის აქროლადი ფუძეები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 33,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 7636- 85
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება აქროლადი მჟავების განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 13,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 25555.1-84
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება გასაპნის რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 13,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5480-59
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება დაფქვის ხარისხი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 13496.8-72
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ენერგეტიკული ღირებულება, ნახშირწყალი ‐ რძესა და რძის პროდუქტებში, მცენარეულ ზეთში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 109,00 ლარი
მეთოდი ბრძანება # 301, სან.წდან 2.3.1.000-00. დანართი #5 XII, პუნქტები 10-11
ხანგრძლივობა 5-6 დღე
დასახელება ენერგეტიკული ღირებულება, ნახშირწყალი სურსათში (რძესა და რძის პროდუქტების გარდა) და ცხოველთა საკვებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 130,00 ლარი
მეთოდი ბრძანება # 301, სან.წდან 2.3.1.000-00. დანართი #5 XII, პუნქტები 10-11
ხანგრძლივობა 6-8 დღე
დასახელება ვარდნის რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 3098-97 (ISO 3093-82)
ხანგრძლივობა 1-2 დღე