სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

მცენარეული მასალის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე

დასახელება თამბაქოს რგოლოვანი ლაქიანობის ვირუსის გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 160,00 ლარი #
მეთოდი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება პომიდვრის რგოლოვანი ლაქიანობის ვირუსის გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 160,00 ლარი #
მეთოდი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება Xanthomonas pruni‐ს გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 60,00 ლარი
მეთოდი კლასიკური ბაქტერიოლოგიური და კონვენციური PCR
ხანგრძლივობა 4-8 დღე
დასახელება ბაქტერიების კვლევა RT პჯრ (თვისობრივი) მეთოდით
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 340,00 ლარი #
მეთოდი რეალურ დროში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (RT – PCR)
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ვიროიდების გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 385,00 ლარი
მეთოდი რეალურ დროში პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (RT – PCR)
ხანგრძლივობა 7 დღე

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება აფლატოქსინი M1- ის განსაზღვრა რძეში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 215,00 ლარი #
მეთოდი მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია (HPLC), ვალიდირებული მეთოდი R-042-2020-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება მაკროლიდების და თიამულინის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 265,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია მასსპექტრომეტრია (LC/MS/MS) ვალიდირებული მეთოდი R-056-2020-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე

სეროლოგიური გამოკვლევა

დასახელება მსხვილი რქოსანი პირუტყვის ენცეფალოპათიის - სკრეპის ანტიგენის აღმომჩენი იმუნოფერმენტულ ანალიზში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 140,00 ლარი
მეთოდი ELISA-Ag
ხანგრძლივობა 1 - 3 დღე