სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება Vibrio parahaemolitycus (ვიბრიო პარაჰაემოლიტიკუს) (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 50,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 70-73
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება E. coli O 157:H7 (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 50,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 15-19
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება Pseudomonas aeruginosa (ფსევდომონას აეროგინოზა) (დაფასოებული სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 15,00 ლარი
მეთოდი ISO 16266:2006
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება სულფიტმარედუცირებული კლოსტრიდიები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 60,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 15213 : 2003/2013
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება Shigella spp. (შიგელა) სასმელი წყალი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 160,00 ლარი
მეთოდი მემბრანული ფილტრაციის მეთოდი (The Microbiology of Drinking Water(2006) – Part 9)
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება Shigella spp.(შიგელა)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 160,00 ლარი
მეთოდი ISO 21567 : 2004
ხანგრძლივობა 3-5 დღე

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება ცხიმი რძესა და რძის პროდუქტებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 6,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5867-90 გოსტ29247-91
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ცხიმი სურსათში (რძესა და რძის პროდუქტების გარდა) და ცხოველთა საკვებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 35,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 23042-2015 გოსტ 7636-85 გოსტ 13496.15-97
ხანგრძლივობა 2-3 დღე