ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

სეროლოგიური გამოკვლევა

დასახელება ბრუცელოზის პოსტვაქცინალური გამოკვლევა, წვრილი რქოსანი პირუტყვი, სისხლი (შრატი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი ანტისხეულების აღმოჩენა როზბენგალის რეაქცია (RBR)
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება თურქული ‐ თურქულის ვირუსის არასტრუქტურული ცილების (NSP) საწინააღმდეგო ანტისხეულები, სისხლის (შრატი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 20,00 ლარი
მეთოდი ანტისხეულების აღმომჩენი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (Ab‐ELISA)
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება თურქული-თურქულის ვირუსის (A,O,Asia 1,SAT2) სეროტიპების სტრუქტურული ცილების (SP) საწინააღმდეგო ანტისხეულები, სისხლის სინჯი (შრატი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 127,00 ლარი
მეთოდი თურქულის ვირუსის სეროტიპ ანტისხეულების აღმომჩენი მყარ ფაზიანი კონკურენტული ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 3 დღე
დასახელება თურქულის ვირუსის ანტიგენის დეტექცია, ვირუსის სეროტიპირება (ტიპი A; O; Asia 1; SAT1; SAT2) ნიმუში: პათ. მასალა - ეპითელიუმის ვეზიკული; ვეზიკულური სითხე.
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 176,00 ლარი
მეთოდი თურქულის ვირუსის ანტიგენის აღმომჩენი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი.
ხანგრძლივობა 3 დღე
დასახელება თურქულის სტრუქტურული ცილების საწინააღმდეგო ანტისხეულების (FMD SP-A Type) რაოდენობრივი განსაზღვრა განზავებებით. ნიმუში: სისხლი (შრატი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 88,00 ლარი
მეთოდი თურქულის ვირუსის A სეროტიპის სპეციფიკური ანტისხეულების აღმომჩენი მყარ ფაზიანი კონკურენტული ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 3 დღე
დასახელება თურქულის სტრუქტურული ცილების საწინააღმდეგო ანტისხეულების (FMD SP-Asia 1 Type) რაოდენობრივი განსაზღვრა განზავებებით. ნიმუში: სისხლი (შრატი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 88,00 ლარი
მეთოდი თურქულის სტრუქტურული ცილების საწინააღმდეგო ანტისხეულებ+G260ის (FMD SP-SAT2 A257:H257Type) რაოდენობრივი განსაზღვრა განზავებებით. ნიმუში: სისხლი (შრატი)
ხანგრძლივობა 3 დღე
დასახელება თურქულის სტრუქტურული ცილების საწინააღმდეგო ანტისხეულების (FMD SP-O Type) რაოდენობრივი განსაზღვრა განზავებებით. ნიმუში: სისხლი (შრატი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 88,00 ლარი
მეთოდი თურქულის ვირუსის O სეროტიპის სპეციფიკური ანტისხეულების აღმომჩენი მყარ ფაზიანი კონკურენტული ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 3 დღე
დასახელება თურქულის სტრუქტურული ცილების საწინააღმდეგო ანტისხეულების (FMD SP-SAT2 Type) რაოდენობრივი განსაზღვრა განზავებებით. ნიმუში: სისხლი (შრატი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 88,00 ლარი
მეთოდი თურქულის ვირუსის SAT2 სეროტიპის სპეციფიკური ანტისხეულების აღმომჩენი მყარ ფაზიანი კონკურენტული ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 3 დღე