ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

პათანატომია

დასახელება მღრღნელების და ღამურების თავის ქალას ტრეპანაცია
რაოდენობა 1 თავი
ფასი 21,00 ლარი
მეთოდი გაკვეთა
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება პათ. მასალის დათვალიერება
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 21,00 ლარი
მეთოდი ვიზუალური დათვალირება
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება ფრინველის პათანატომიური გაკვეთა
რაოდენობა 1 ნიმუში (ერთ თვემდე 1-10 ფრთა)
ფასი 39,00 ლარი
მეთოდი გაკვეთა, პათ.ანატომიური დასკვნა
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება ფრინველის პათანატომიური გაკვეთა
რაოდენობა 1 ნიმუში (ერთ თვის ზემოთ 1-5 ფრთა)
ფასი 39,00 ლარი
მეთოდი გაკვეთა, პათ.ანატომიური დასკვნა
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება ცხოველის თავის ქალას ტრეპანაცია
რაოდენობა 1 თავი
ფასი 39,00 ლარი
მეთოდი გაკვეთა
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება ცხოველის პათანატომიური გაკვეთა
რაოდენობა 1 ლეში
ფასი 56,00 ლარი
მეთოდი გაკვეთა, პათ.ანატომიური დასკვნა
ხანგრძლივობა 1-3 დღე

პარაზიტოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება არაქნოიდები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 25,00 ლარი
მეთოდი მიკროსკოპია (კომპრესორიუმით), მიკროსკოპია
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება დერმატომიკოზი - პათ. მასალა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 25,00 ლარი
მეთოდი მიკროსკოპია
ხანგრძლივობა 1-3 დღე