ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

ნიადაგის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე

დასახელება ჩრდილოეთის გალიანი ნემატოდის ((Meloidogyne hapla) გამოვლენა და იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 91,00 ლარი
მეთოდი მორფოლოგიური, მორფომეტრული და კონვენციური PCR მეთოდები
ხანგრძლივობა 2-20 დღე

პათანატომია

დასახელება თევზის პათანატომიური გაკვეთა
რაოდენობა 1 ნიმუში (1‐10ც)
ფასი 21,00 ლარი
მეთოდი გაკვეთა, ნიმუშის აღება
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება მღრღნელების და ღამურების თავის ქალას ტრეპანაცია
რაოდენობა 1 თავი
ფასი 21,00 ლარი
მეთოდი გაკვეთა
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება პათ. მასალის დათვალიერება
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 21,00 ლარი
მეთოდი ვიზუალური დათვალირება
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება ფრინველის პათანატომიური გაკვეთა
რაოდენობა 1 ნიმუში (ერთ თვემდე 1-10 ფრთა)
ფასი 39,00 ლარი
მეთოდი გაკვეთა, პათ.ანატომიური დასკვნა
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება ფრინველის პათანატომიური გაკვეთა
რაოდენობა 1 ნიმუში (ერთ თვის ზემოთ 1-5 ფრთა)
ფასი 39,00 ლარი
მეთოდი გაკვეთა, პათ.ანატომიური დასკვნა
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება ცხოველის თავის ქალას ტრეპანაცია
რაოდენობა 1 თავი
ფასი 39,00 ლარი
მეთოდი გაკვეთა
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება ცხოველის პათანატომიური გაკვეთა
რაოდენობა 1 თავი
ფასი 39,00 ლარი
მეთოდი გაკვეთა, პათ.ანატომიური დასკვნა
ხანგრძლივობა 1 დღე