ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

ნიადაგის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე

დასახელება გუავას გალიანი ნემატოდის (Meloidogyne enterolobii) გამოვლენა და იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 91,00 ლარი
მეთოდი მორფოლოგიური, მორფომეტრული და კონვენციური PCR მეთოდები
ხანგრძლივობა 2-20 დღე
დასახელება იავური გალიანი ნემატოდის ((Meloidogyne javanica) გამოვლენა და იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 91,00 ლარი
მეთოდი მორფოლოგიური, მორფომეტრული და კონვენციური PCR მეთოდები
ხანგრძლივობა 2-20 დღე
დასახელება ნიადაგის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 100,00 ლარი
მეთოდი კლასიკური ბაქტერიოლოგიური და კონვენციური PCR
ხანგრძლივობა 3-25 დღე
დასახელება ნიადაგის ენტომოლოგიური გამოკვლევა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი მორფოლოგიური
ხანგრძლივობა 1-35 დღე
დასახელება ნიადაგის მიკოლოგიური გამოკვლევა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 45,00 ლარი
მეთოდი კლასიკური, მიკოლოგიური
ხანგრძლივობა 7-30 დღე
დასახელება ნიადაგის ფიტოჰელმინთოლოგიური გამოკვლევა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 91,00 ლარი
მეთოდი მორფოლოგიური - მორფომეტრული
ხანგრძლივობა 1-20 დღე
დასახელება სამხრეთის გალიანი ნემატოდის (Meloidogyne incognita) გამოვლენა და იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 91,00 ლარი
მეთოდი მორფოლოგიური, მორფომეტრული და კონვენციური PCR მეთოდები
ხანგრძლივობა 2-20 დღე
დასახელება ფიტოფტოროზის გამომწვევის Phytophthora sp. გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 65,00 ლარი
მეთოდი ბიოლოგიური და baiting მეთოდებით
ხანგრძლივობა 14-30 დღე