ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

მცენარეული მასალის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე

დასახელება ჩრდილოეთის გალიანი ნემატოდის (Meloidogyne hapla) გამოვლენა და იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 91,00 ლარი
მეთოდი მორფოლოგიური, მორფომეტრული და კონვენციური PCR მეთოდები
ხანგრძლივობა 2-20 დღე
დასახელება ციტრუსის ბაქტერიული კიბოს გამომწვევის Xanthomonas citri გამოვლენა და იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 105,00 ლარი
მეთოდი კლასიკურ-ბაქტერიოლოგიური და პოლიმერაზულ ჯაჭვური რეაქციის მეთოდები
ხანგრძლივობა 4-8 დღე
დასახელება ციტრუსის ტრისტეზა ვირუსის (Citrus tristeza virus (CTV)) გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 135,00 ლარი
მეთოდი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება ხეხილის ბაქტერიული სიდამწვრის გამომწვევი Erwinia amylovora გამოვლენა და იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 135,00 ლარი
მეთოდი კლასიკური ბაქტერიოლოგიური და პოლიმერაზულ ჯაჭვური რეაქცია
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება ჰერბოლოგიური გამოკვლევა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 20,00 ლარი
მეთოდი მიკროსკოპიული, მორფოლოგიური
ხანგრძლივობა 1-7 დღე

ნიადაგის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე

დასახელება არაქისის გალიანი ნემატოდის ((Meloidogyne arenaria) გამოვლენა და იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 91,00 ლარი
მეთოდი მორფოლოგიური, მორფომეტრული და კონვენციური PCR მეთოდები
ხანგრძლივობა 2-20 დღე
დასახელება ბაქტერიული კიბოს გამომწვევი Agrobacterium tumefaciens და A.vitis გამოვლენა და იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 105,00 ლარი
მეთოდი კლასიკური ბაქტერიოლოგიური და პოლიმერაზულ ჯაჭვური რეაქციის მეთოდი
ხანგრძლივობა 4-7 დღე
დასახელება გუავას გალიანი ნემატოდის (Meloidogyne enterolobii) გამოვლენა და იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 91,00 ლარი
მეთოდი მორფოლოგიური, მორფომეტრული და კონვენციური PCR მეთოდები
ხანგრძლივობა 2-20 დღე