ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

მცენარეული მასალის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე

დასახელება ფიტოპლაზმების იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 236,00 ლარი
მეთოდი „ნესტიდ“ PCR და RELP
ხანგრძლივობა 5-8 დღე
დასახელება ფიჭვის მერქნის ნემატოდა Bursaphelenchus xylophilus გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 91,00 ლარი
მეთოდი მორფოლოგიური, მორფომეტრული და კონვენციური PCR მეთოდები
ხანგრძლივობა 2-20 დღე
დასახელება ფოთლის კუთხოვანი ლაქიანობის გამომწვევის - Xanthomonas fragariae გამოვლენა და იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 105,00 ლარი
მეთოდი კლასიკურ-ბაქტერიოლოგიური და პოლიმერაზულ ჯაჭვური რეაქციის მეთოდები
ხანგრძლივობა 4-8 დღე
დასახელება ფქვილის და ბურღულეულის ენტომოლოგიური გამოკვლევა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი მორფოლოგიური
ხანგრძლივობა 1-35 დღე
დასახელება ქერის ხაზოვანი მოზაიკის ვირუსი (BSMV)-ის გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 143,00 ლარი
მეთოდი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება ქლიავის ნეკროზული რგოლოვანი ლაქიანობის (PNRSV) ვირუსის გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 127,00 ლარი
მეთოდი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება ქლიავის ჩოფურა ვირუსის (Plum pox virus (PPV)) გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 135,00 ლარი
მეთოდი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება ქსილელა ფასტიდიოზას (Xylella fastidiosa) იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 95,00 ლარი
მეთოდი პოლიმერაზულ ჯაჭვური რეაქცია
ხანგრძლივობა 1-3 დღე