ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

მცენარეული მასალის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე

დასახელება პომიდორის შავი რგოლოვანი ლაქიანობის ვირუსის (Tomato black ring virus (TBRV)) გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 90,00 ლარი
მეთოდი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება ჟოლოს ბუჩქოვანი ჯუჯიანობის ვირუსის (Raspberry bushy dwarf virus (RBDV)) გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 90,00 ლარი
მეთოდი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება ჟოლოს რგოლოვანი ლაქიანობის ვირუსის (Raspberry ringspot virus (RpRSV)) გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 90,00 ლარი
მეთოდი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება საზამთროს მოზაიკის ვირუსის (Watermelon mosaic virus (WMV)) გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 215,00 ლარი
მეთოდი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება სამხრეთის გალიანი ნემატოდის (Meloidogyne incognita) გამოვლენა და იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 91,00 ლარი
მეთოდი მორფოლოგიური, მორფომეტრული და კონვენციური PCR მეთოდები
ხანგრძლივობა 2-20 დღე
დასახელება სოკოების გამოვლენა ექსპრეს მეთოდით
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 37,00 ლარი
მეთოდი სეროლოგიური
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება სოკოს კულტურის იდენტიფიკაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 45,00 ლარი
მეთოდი კლასიკური, მიკოლოგიური
ხანგრძლივობა 14-30 დღე
დასახელება ფიტოპლაზმების გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 150,00 ლარი
მეთოდი კონვენციური PCR
ხანგრძლივობა 1-5 დღე