ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება სპერმის ბაქტერიოლოგიურ დაბინძურებაზე გამოკვლევა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 66,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 8-10 დღე
დასახელება სტაფილოკოკოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 60,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება სტრეპტოკოკოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 51,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ტექნოლოგიური მოწყობილობების ბაქტერიოლოგიურ დაბინძურებაზე გამოკვლევა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 65,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5 დღე
დასახელება ტუბერკულოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 33,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 45 დღე
დასახელება ფსევდომონოზი (თევზი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 83,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ფუტკრის ამერიკული სიდამპლე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 53,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ფუტკრის ევროპული სიდამპლე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 70,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე