სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება სალმონელოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 84,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება სპერმის ბაქტერიოლოგიურ დაბინძურებაზე გამოკვლევა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 66,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5 დღე
დასახელება სტაფილოკოკოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 60,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ტექნოლოგიური მოწყობილობების ბაქტერიოლოგიურ დაბინძურებაზე გამოკვლევა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 65,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5 დღე
დასახელება ტუბერკულოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 33,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 45 დღე
დასახელება ფუტკრის ამერიკული სიდამპლე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 53,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ფუტკრის ევროპული სიდამპლე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 70,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ჩლიქების სიდამპლე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 25,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 14 დღე