სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის და ცხოველთა საკვების მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება Coagulase positive staphylococci (კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 60,00 ლარი
მეთოდი ISO 6888-2:1999
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება S.aureus (ოქროსფერი სტაფილოკოკი) (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 55,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 67-69
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები (კოლი-ფორმები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 20,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 4832:2009
ხანგრძლივობა 3 დღე
დასახელება აერობული მიკროორგანიზმების კოლონიების რაოდენობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 17,00 ლარი
მეთოდი ISO 4833:2003 სსტ ისო 4833-1:2013/2015 სსტ ისო 4833-2:2013/2015
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება მეზოფილური აერობები და ფაკულტატური ანაერობები (სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 8,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6222 - 2008
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება Proteus spp. (პროტეუსი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 30,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 28560- 90
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ობის და საფუარის სოკოები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 12,00 ლარი
მეთოდი ISO 21527-1:2008 ISO 21527-2:2008
ხანგრძლივობა 6 დღე
დასახელება E.coli (ეშერიხია კოლი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 20,00 ლარი
მეთოდი ISO 16649 -2:2001
ხანგრძლივობა 3 დღე