სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება თევზის ‐ აერომონოზი (წითურა, ჰემორაგიული სეპტიცემია)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 83,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება თევზის ‐ ვიბრიოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 83,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება თევზის ‐ ფსევდომონოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 83,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ინფექციური დაავადებების აღმძვრელის ანტიბიოტიკებზე მგრძნობელობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 26,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5 დღე
დასახელება კოლიბაქტერიოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 108,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ლისტერიოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 131,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 10-14 დღე
დასახელება ნეკრობაქტერიოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება პათოგენურ მიკროფლორაზე ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 159,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე