ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება Salmonella spp ჩამონარეცხი (სურსათის წარმოების ინვენტარიდან, ხელსაწყო-დანადგარებიდან, შესაფუთი მასალიდან)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 95,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6979-1:2017/2019
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება Salmonella spp. (სალმონელა)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 95,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6579-1:2017/2019
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება Salmonella spp. (სალმონელა) (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 100,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 31-36
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება Salmonella spp. (სალმონელა) (სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 95,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 19250:2010/2013
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება Shigella spp (შიგელა) ჩამონარეცხი (სურსათის წარმოების ინვენტარიდან, ხელსაწყო-დანადგარებიდან, შესაფუთი მასალიდან)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 185,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 21567-:2004/2014
ხანგრძლივობა 3-5
დასახელება Shigella spp შიგელა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 185,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 21567:2004/2014
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება Shigella spp. (შიგელა) სასმელი წყალი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 90,00 ლარი
მეთოდი EPA Standard Methods-9260
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება Streptococcus faecalis ფეკალური სტრეპტოკოკი (სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 13,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 7899-2:2007
ხანგრძლივობა 3 დღე