ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება Enterobactersakazakii (ენტერობაქტერია საკაზაკიი) (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 80,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 20-22
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება Listeria monocitogenes (ლისტერია მონოციტოგენეზი) ჩამონარეცხი (სურსათის წარმოების ინვენტარიდან, ხელსაწყო-დანადგარებიდან, შესაფუთი მასალიდან)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 95,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 11290-1:2017/2021
ხანგრძლივობა 6-10 დღე
დასახელება Listeria monocytogenes ლისტერია მონოციტოგენეზი (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 127,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 43-46
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება Listeria monocytogenes ლისტერია მონოციტოგენეზი (თვისობრივი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 95,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 11290-1:2017/2021
ხანგრძლივობა 6-10 დღე
დასახელება Listeria monocytogenes ლისტერია მონოციტოგენეზი (რაოდენობრივი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 101,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 11290-2:2017/2017
ხანგრძლივობა 5-9 დღე
დასახელება Proteus spp. (პროტეუსი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 90,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 28560- 90
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება Pseudomonas aeruginosa ფსევდომონას აეროგინოზა (სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 25,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 16266:2007
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება S.aureus (ოქროსფერი სტაფილოკოკი) (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 85,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 67-69
ხანგრძლივობა 2-3 დღე