ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება Coagulase positive staphylococci (კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 130,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6882-2:2021/2022
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება Coagulase positive staphylococci (კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი) ჩამონარეცხი (სურსათის წარმოების ინვენტარიდან, ხელსაწყო-დანადგარებიდან, შესაფუთი მასალიდან)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 95,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6888-1:2021/2021
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება E. coli O 157:H7 (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 100,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 15-19
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება E.coli O 157:H7 (PCR) ჩამონარეცხი (სურსათის წარმოების ინვენტარიდან, ხელსაწყო-დანადგარებიდან, შესაფუთი მასალიდან)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 100,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7SYSTEM Manual Page 15-19
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება E.coli ეშერიხია კოლი (სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 55,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 9308-1:2014/2014
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება Ebterobacteriaceae (ენტერობაქტერიები) ჩამონარეცხი (სურსათის წარმოების ინვენტარიდან, ხელსაწყო-დანადგარებიდან, შესაფუთი მასალიდან)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 41,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 21528-2:2017/2021
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება Enterobacter sakazakii (ენტერობაქტერია საკაზაკიი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 51,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 22964:2017
ხანგრძლივობა 6 დღე
დასახელება Enterobacteriaceae (ენტერობაქტერიები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 41,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 21528-2:2017/2021
ხანგრძლივობა 4 დღე