ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება ქლორამფენიკოლის და ნიტროიმიდაზოლების განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 868,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ქლორორგანული პესტიციდების (ალფა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, ბეტა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, დელტა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, გამა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, 4,4’- DDD, 4,4’-DDE, 4,4’-DDT, ჰეფტაქლორი, ალდრინი, ქლორპირიფოსი, ჰეფტაქლორ ეპოქსიდი, ენდოსულფანი, დიელდრინი, ენდოსულფანის სულფატი, მეტოქსიქლორი, ლამბდაციჰალოტრინი, პერმეტრინი, ციპერმეტრინი, ტაუ-ფლუვალინატი) განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 350,00 ლარი #
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, AOAC 2007.01, EN 15662:2018
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება შაქრების (ფრუქტოზა, გლუკოზა, საქაროზა) განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 80,00 ლარი
მეთოდი მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია, მწარმოებლის (Agilent) მიერ მოწოდებული მეთოდი
ხანგრძლივობა 3-4 დღე
დასახელება ცეფალოსპორინების განსაზღვრა თაფლში და რძეში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 330,00 ლარი
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-114-2022-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ჰისტამინის განსაზღვრა თევზში და თევზის პროდუქტებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 145,00 ლარი
მეთოდი მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია, ვალიდირებული მეთოდი R-027-2018-G
ხანგრძლივობა 3-7 დღე

მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება Campylobacter spp (თვისობრივი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 130,00 ლარი
მეთოდი სსტ ენ ისო 10272-1:2017/2018 (დათვლის მეთოდი)
ხანგრძლივობა 6 დღე
დასახელება Campylobacter spp (რაოდენობრივი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 120,00 ლარი
მეთოდი სსტ ენ ისო 10272-2:2017/2018
ხანგრძლივობა 6 დღე
დასახელება Coagulase positive staphylococci (კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 95,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6888-1:2021/2021
ხანგრძლივობა 3-5 დღე