სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

წყალი

დასახელება ნარჩენი ქლორი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 18190-72
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება საერთო სიხისტე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 10,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31954-201
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ტუტიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 6,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ Р 52963-2008 (ИСО 9963-1: 1994; ИСО 9963 - 2:1994)
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება საერთო მინერალიზაცია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო "OAKTON"- ph/con510-სათვის
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ელექტროგამტარობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო "OAKTON"- ph/con510-სათვის
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მაგნიუმის იონი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 7,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6059-1984
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება კალციუმის იონი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 7,50 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6059-1984
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება რკინის შემცველობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 8,50 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6332-1988
ხანგრძლივობა 2-3 დღე