ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება რადიონუკლიდების ცეზიუმ‐137 (Cs‐ 137) და სტრონციუმ‐90 (Sr‐90) ხვედრითი აქტივობის განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 35,00 ლარი
მეთოდი გამა, ბეტა სპექტრომეტრია, МВИ.МН 1181‐2011
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება რძის ცხიმის სისუფთავის განსაზღვრა რძესა და რძის პროდუქტებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 70,00 ლარი
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია, სსტ ისო 17678:2019/2020
ხანგრძლივობა 2-10 დღე
დასახელება სულფანილამიდების ჯგუფის, ტრიმეთოპრიმის და დაპსონის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 868,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება სულფანილამიდების, ტრიმეტოპრიმის და დაპსონის განსაზღვრა რძეში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 4845,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება სულფანილამიდების, ტრიმეტოპრიმის და დაპსონის განსაზღვრა ხორცში და თევზში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 1055,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ტეტრაციკლინების, სტრეპტომიცინის, თილოზინის თიამფენიკოლის, ქინოლების, ცეფტიოფურის ჯგუფების ნივთიერებების განსაზღვრა რძეში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 4925,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ტეტრაციკლინის ჯგუფის (ტეტრაციკლინი, ოქსიტეტრაციკლინი, ქლორტეტრაციკლინი) განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 265,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, გოსტ 31694:2012
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ტეტრაციკლინის ჯგუფის ნივთიერებების - ტეტრაციკლინის, ოქსიტეტრაციკლინის და ქლორტეტრაციკლინის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 145,00 ლარი
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, CHARM II ანალიზატორი (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 2-5 დღე