სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) (ენტერობაქტერია საკაზაკიი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 48,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 22964:2017
ხანგრძლივობა 6 დღე
დასახელება Cronobacter spp. (Enterobactersakazakii) (ენტერობაქტერია საკაზაკიი) (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 80,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 20-22
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება E. coli O 157:H7 (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 77,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 15-19
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება E.coli
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 45,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 16649-3:2015/2015
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება E.coli - და კოლიფორმული ბაქტერიები (სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 78,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 9308-2:2012/2013
ხანგრძლივობა 2-4 დღე
დასახელება E.coli (ეშერიხია კოლი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 35,00 ლარი
მეთოდი ISO 16649 -2:2001
ხანგრძლივობა 3 დღე
დასახელება E.coli (ეშერიხია კოლი) (სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 52,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 9308-1:2014/2014
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება E.coli O 157:H7 (PCR) ჩამონარეცხი (სურსათის წარმოების ინვენტარიდან, ხელსაწყო-დანადგარებიდან, შესაფუთი მასალიდან)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 77,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7SYSTEM Manual Page 15-19
ხანგრძლივობა 2-3 დღე