ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება სულფანილამიდების, ტრიმეტოპრიმის და დაპსონის განსაზღვრა რძეში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 4845,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება სულფანილამიდების, ტრიმეტოპრიმის და დაპსონის განსაზღვრა ხორცში და თევზში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 1055,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ტეტრაციკლინების, სტრეპტომიცინის, თილოზინის თიამფენიკოლის, ქინოლების, ცეფტიოფურის ჯგუფების ნივთიერებების განსაზღვრა რძეში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 4925,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ტეტრაციკლინის ჯგუფის (ტეტრაციკლინი, ოქსიტეტრაციკლინი, ქლორტეტრაციკლინი) განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 265,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, გოსტ 31694:2012
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ტეტრაციკლინის ჯგუფის ნივთიერებების - ტეტრაციკლინის, ოქსიტეტრაციკლინის და ქლორტეტრაციკლინის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 145,00 ლარი
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, CHARM II ანალიზატორი (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 2-5 დღე
დასახელება ტეტრაციკლინის ჯგუფის: ტეტრაციკლინის, ოქსიტეტრაციკლინის და ქლოროტეტრაციკლინის განსაზღვრა ხორცში და თევზში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 195,00 ლარი
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, CHARM II ანალიზატორი (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 2-5 დღე
დასახელება ტრანსცხიმების განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 130,00 ლარი
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია, სსტ ისო 12966-1:2014/2017 სსტ ისო 12966-2:2017/2017 სსტ ისო 12966-4:2015/2017
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ტრიფენილმეთანის საღებავების ნარჩენებისა და მათი მეტაბოლიტების (მალაქიტის მწვანე, ლეუკო მალაქიტის მწვანე, კრისტალური იისფერი, ლეუკო კრისტალური იისფერი და ბრილიანტის მწვანე) განსაზღვრა თევზში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 170,00 ლარი
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-173-2023-G
ხანგრძლივობა 3-10 დღე