ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება ნიტროიმიდაზოლების ჯგუფის (2- OHმეთილ-მეთილ ნიტროიმიდაზოლი (HMMNI), მეთილ-2-OHიზოპროპილნიტროიმიდაზოლი (IPZOH), მეტრონიდაზოლი (MNZ), 2-OHეთილ-2-OH-მეთილნიტროიმიდაზოლი (MNZ-OH), რონიდაზოლი (RNZ), დიმეტრიდაზოლი (DNZ), იპრონიდაზოლი (IPZ) და ტინიდაზოლი (TNZ)) განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 175,00 ლარი
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-025-2018-G
ხანგრძლივობა 5-10
დასახელება ნიტროფურანების მეტაბოლიტების (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 125,00 ლარი
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-034-2019-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ნიტროფურანების მეტაბოლიტების (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) განსაზღვრა რძეში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 95,00 ლარი
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია მასსპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-034-2019-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ნიტროფურანების მეტაბოლიტების (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) განსაზღვრა ხორცში და თევზში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 120,00 ლარი
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-034-2019-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ნიტროფურანების ჯგუფის (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) განსაზღვრა თაფლსა, ხორცში და ზღვის პროდუქტებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 868,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება რადიონუკლიდების ცეზიუმ‐137 (Cs‐ 137) და სტრონციუმ‐90 (Sr‐90) ხვედრითი აქტივობის განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 35,00 ლარი
მეთოდი გამა, ბეტა სპექტრომეტრია, МВИ.МН 1181‐2011
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება რძის ცხიმის სისუფთავის განსაზღვრა რძესა და რძის პროდუქტებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 70,00 ლარი
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია, სსტ ისო 17678:2019/2020
ხანგრძლივობა 2-10 დღე
დასახელება სულფანილამიდების ჯგუფის, ტრიმეთოპრიმის და დაპსონის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 868,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე