სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

წყალი

დასახელება სიმღვრივე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო "AL250T-IR"- სიმღვრივის მზომისათვის
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება pH
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი სახელმძღვანელო "OAKTON"- ph/con510
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ამიაკი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 6,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 33045-2014
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ქლორიდი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 32,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 4245-72
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ნიტრიტი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6777:1984
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ნიტრატი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 6,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 7890-3:2003
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება სულფატიონი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 12,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31490-2012
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება პერმანგანატული ჟანგვადობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 6,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ Р 55684- 2013 (ИСО8467-93)
ხანგრძლივობა 1-2 დღე