ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

h2h2
filter form
#
h2h2

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება ბრომუკონაზოლის და კლოტრიმაზოლის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 360,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას- სპექტრომეტრია, EN 15662:2018
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება დითიოკარბამატული პესტიციდების (დითიოკარბამატები გამოსახული,როგორც CS2, მანების მანკოზების,მეთირამის,პროპინების, თირამის და ზირამის ჩათვლით) რაოდენობრივი განსაზღვრა მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებში და თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 185,00 ლარი #
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფიამას -სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-041-2019-G
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ვერცხლისწყლის (Hg) განსაზღვრა თევზში და ხორცში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 26,00 ლარი
მეთოდი ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდები R-125-2023-G და R-126-2023-G
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება ვერცხლისწყლის (Hg) განსაზღვრა წყალში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 26,00 ლარი
მეთოდი ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-127-2023-G
ხანგრძლივობა 1-3 დღე
დასახელება მაკროლიდების და თიამულინის განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 295,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია მას-სპექტრომეტრია (LC/MS/MS) ვალიდირებული მეთოდი R-056-2020-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება მიკოტოქსინების (აფლატოქსინი B1, აფლატოქსინი G1 და G2, პაქსილინი, ფუმოზინი, ოხრატოქსინი A , ერგო ალკალოიდები, დიაცეტოქსის ცირპენოლი, დეოქსინივალენოლი, ზეარალენონი, T2 ტოქსინი) განსაზღვრა მარცვლეულსა და სხვადასხვა მარცვლეულზე დამზადებულ ცხოველელთა საკვებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 868,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება მძიმე მეტალების (კადმიუმი (Cd), ტყვია (Pb)) განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა თითო ელემენტი
ფასი 75,00 ლარი
მეთოდი ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-251-2023-G
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება მძიმე მეტალების (კადმიუმი (Cd), ტყვია (Pb)) განსაზღვრა წყალში
რაოდენობა თითო ელემენტი
ფასი 25,00 ლარი
მეთოდი ატომურ - აბსორბციული სპექტრომეტრია, ГОСТ 31870-2012 მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Agilent, GFAAS
ხანგრძლივობა 2-4 დღე