სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

თაფლი

დასახელება მექანიკური მინარევები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება საერთო მჟავიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება თავისუფალი მჟავიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32169-2013
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ელექტროგამტარობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31770-2012
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება pH
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32169-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ნაცარი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32483-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება თაფლის ყვავილის მტვრის ანალიზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 19792-2001
ხანგრძლივობა 1-2 დღე

წყალი

დასახელება ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები (ფერი, სუნი, გემო)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 3351-74
ხანგრძლივობა 1-2 დღე