ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ახალციხის ზონალურ-დიაგნოსტიკურმა ლაბორატორიამ აკრედიტაცია წარმატებით გაიარა

#

კვლევათა ნუსხას დაემატა:

- სურსათის მიკრობიოლოგიური კვლევების მიმართულებით:
სასმელი წყლისა და სურსათის კვლევა შიგელაზე. 

- სეროლოგიის მიმართულებით:
ღრუბლისებრი ენცეფალოპათიის კვლევა ELISA მეთოდით.

2022 წლის მონაცემებით, ახალციხის ლაბორატორიამ, სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ქსელში შემავალ ლაბორატორიებთან ერთად, დაადასტურა ლაბორატორიის საქმიანობის შესაბამისობა სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018 სტანდარტის მოთხოვნებთან.

დღეის მონაცემებით, ლაბორატორიის ქსელში არსებული კვლევების რაოდენობა აღემატება 500 მაჩვენებელს. 
ლაბორატორიაში არსებული კვლევის მეთოდები კი საერთაშორისოდ აღიარებულია.

დეტალური ინფორმაცია აკრედიტაციასთან დაკავშირებით იხილეთ ლაბორატორიის ვებგვერდზე:  http://sla.gov.ge/Ge/Certificates