ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ქსელმა ყოველწლიური აკრედიტაცია წარმატებით გაიარა

#

სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ქსელმა, ყოველწლიური შეფასება საერთაშორისო აკრედიტაციის სერტიფიკატის შენარჩუნების მიზნით წარმატებით გაიარა. 

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს შეფასებით, ლაბორატორიის ქსელი აკმაყოფილებს სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018-ის სტანდარტის მოთხოვნებს.

ლაბორატორიაში ყოველწლიურად მიმდინარეობს ახალი, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კვლევის მეთოდების დანერგვა და შემდგომ აკრედიტაცია. 

2022 წელს ლაბორატორიის სამივე მიმართულებას ახალი კვლევის მეთოდები დაემატა.

სურსათის კვლევის მიმართულებით - ცხოველური წარმოშობის სურსათში სხვადასხვა ანტიბიოტიკების ნარჩენების განსაზღვრა; 
ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკის მიმართულებით - ცოფის დიაგნოსტიკა PCR მეთოდით;
მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის მიმართულებით - ფიტოპლაზმების სახეობრივი იდენტიფიკაცია.

ლაბორატორიის ქსელში შემავალმა ცამეტივე ლაბორატორიამ (თბილისი, ქუთაისი, ახალციხე, გურჯაანი, მარნეული, დუშეთი, გორი, ამბროლაური, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ბათუმი, საჩხერე, მესტია) დაადასტურა ლაბორატორიის საქმიანობის შესაბამისობა სსტ ისო/იეკ 17025:2017/2018 სტანდარტის მოთხოვნებთან. 

ის ფაქტი, რომ ლაბორატორია და ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევები აკრედიტებულია, გულისხმობს, რომ ლაბორატორიის მიერ გაცემული შედეგები არის უტყუარი და ობიექტური. 

აკრედიტაციასთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ: http://sla.gov.ge/Ge/Certificates