ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის სურსათის კვლევის დეპარტამენტის მიკრობიოლოგიური კვლევის ლაბორატორია

#

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის სურსათის კვლევის დეპარტამენტის მიკრობიოლოგიური კვლევის ლაბორატორიაში შესაძლებელია:

ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიების კვლევა;  
აერობული მიკროორგანიზმების კოლონიების კვლევა; 
კოაგულაზა დედებითი სტაფილოკოკის კვლევა;
ლისტერია მონოციტოგენეზის კვლევა;
ობის და საფუარის სოკოების კვლევა;
სალმონელას კვლევა; 
ენტერობაქტერიების კვლევა და სხვ.  

2021 წლის მონაცემებით, სოფლის მეურნეობის სახელწმიფო ლაბორატორიის მიკრობიოლოგიის ლაბორატორაიში შემოსულ ნიმუშებზე ჩატარდა 4 579 კვლევა.

ლაბორატორიაში დანერგილი კვლევები აკრედიტებულია, ლაბორატორიის პერსონალი კი, ყოველწლიურად წარმატებით გადის პროფესიული კომპეტენციის ტესტირებებს.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია, დღეს არსებული ეპიდემილოგიური ვითარების ფარგლებში დადგენილი ყველა რეგულაციის დაცვით, შეუფერხებლად მუშაობს.

დამატებითი ინფორმაცია ლაბორატორიაში არსებული სერვისებისა და ფასების შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე - http://sla.gov.ge/