სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

მარნეულის ლაბორატორიაში აქტიურად მიმდინარეობს სხავადსხვა დაავადების კვლევა

#

სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის მარნეულის ლაბორატორიის ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტში აქტიურად მიმდინარეობს სხავადსხვა დაავადების კვლევა.

 

კვლევების ძირითადი ნაწილი ცხოველთა განსაკუთრებით საშიში დაავადებებზე ტარდება. ლაბორატორიაში არსებული კვლევის მეთოდები საერთაშორისოდ აკრედიტირებულია.

ლაბორატორიის პერსონალი კი, ყოველწლიურად წარმატებით გადის პროფესიული კომპეტენციის ტესტირებებს. 

 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში არსებული ეპიდემილოგიური ვითარების ფარგლებში დადგენილი ყველა რეგულაცია და მოთხოვნა დაცულია. ლაბორატორია შეუფერხებლად მუშაობს.

 

2020 წლის მონაცემებით, მარენული ლაბორატორიაში შემოსულ ნიმუშებზე  ჩატარებული კვლევების რაოდენობა, 2019 წლის მონაცემებთან შედარებით,  35%-ით გაიზარდა.