ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

დირექტორის მოადგილე

#

ანა გულბანი

სამუშაო გამოცდილება

2014 წ. - დღემდე დირექტორის მოადგილე - სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია
2013 წ - 2015 წ - კონსულტანტი - სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი
2012 წ. - 2013 წ. - მცენარეთა გენეტიკური რესურსების განყოფილების მენეჯერი - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
2011 წ. - 2012 წ. - მცენარეთა გენეტიკური რესურსების განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
2009 წ. - 2022 წ. - რეგიონალური ხელმძღვანელი - საერთაშორისო ორგანიზაცია ICARDA-ს წარმომადგენლობა საქართველოში
2007 წ. - 2013 წ. - პროექტის მენეჯერი - შპს „სათესლე და სარგავი მასალების წარმოების სამეცნიერო საწარმოო ცენტრი“ 
2006 წ. - 2011 წ. - მცენარეთა გენეტიკური რესურსების თესლის ბანკის მენეჯერი - სსიპ ი. ლომოურის მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, გენბანკი
2004 -2005 წ. - გენბანკის კურატორის ასისტენტი, მიწვეული მეცნიერი - ჩრდილოეთ ცენტრალური რეგიონული მცენარეთა გენეტიკის ცენტრი, აიოვა, აშშ.
2001-2003 წ. - მეცნიერ თანამშრომელი - სსიპ ი. ლომოურის მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი

 

განათლება

2017 წ. - სამაგისტრო კურსი „გლობალური ჯანდაცვის დიპლომატია“ ჟენევის საერთაშორისო სამაგისტრო ინსტიტუტი, ჟენევა, შვეიცარია 
2011-2013 წ. - მცენარეთა გენეტიკური რესურსები, დოქტორანტურის კურსი,  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
2004 - 2005წ. - მცენარეთა გენეტიკური რესურსების მართვა და ანალიზი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აიოვას შტატი, აშშ. 
1998 წ. – 2001 წ. - ასპირანტურის კურსი, მემცენარეობა, სსიპ ი. ლომოურის მიწათმოქმედების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.
1990 წ. – 1994 წ. - ეკოლოგია და ბუნებათსარგებლობის სპეციალობა, საქართველოს ღია ჰუმანიტარული ინსტიტუტი.

 

პროექტები

2022წ. – 2025წ. - პროექტის მენეჯერი - ვექტორული დაავადებების ზედამხედველობა საქართველოში, თურქეთსა და აზერბაიჯანში
2021 წ. – 2022წ. - პროექტის რეგიონული კოორდინატორი - ლაბორატორიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სასწავლო კურსები ახალგაზრდებისთვის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში;
2019 წ. – 2023 წ. - პროექტის მენეჯერი - რიკეტსიისა და კოქსიელას ინფექციების ზედამხედველობა საქართველოში და აზერბაიჯანში;
2020 წ. – 2023 წ. - მრჩეველი - ბრუცელოზის ბიოზედამხედველობა აზერბაიჯანში, საქართველოში და თურქეთში;
2019 წ. – 2021 წ. - პროექტის მენეჯერი - Bacillus anthracis-ის ნიადაგის დეკონტამინაციის ეფექტურობის შეფასება საქართველოში;
2016 წ. – 2020 წ. - პროექტის მენეჯერი - ფებრილური ზოონოზებთან დაკავშირებული კანის დაზიანებების შემთხვევის გამოვლენისა და დიაგნოსტიკის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში;
2011 წ. - პროექტის მენეჯერი - მცენარეთა ქოლგისებრთა ოჯახის უნიკალური მასალის შეფასება ევროპის კოლექციაში; 
2009 წ. - 2011 წ. - პროექტის ხელმძღვანელი - ფეტვის კულტურების განახლება და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება საქართველოში, GNSF #517;
2008 წ. - პროექტის ხელმძღვანელი - დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკული ზონის ალტერნატიული კულტურები და მათი რეალიზაციის შესაძლებლობები და რისკები ;
2007 წ. - პროექტის მრჩეველი - მცენარეთა გენეტიკური რესურსების მართვისა და გამოყენების ეროვნული სტრატეგიის ელემენტები საქართველოში;

 

ტრენინგები

2015 წ. Quadra - ლაბორატორიული მართვის სისტემის შიდა აუდიტი, ISO/IEC 17025:2005
2014 წ. შვედეთის ქიმიური მართვის სააგენტო, სტოკჰოლმი, შვედეთი - კურსი „ქიმიური მენეჯმენტის სტრატეგია ITP 299“
2013 წ. ქიუს ბოტანიკური ბაღის მცენარეთა გენბანკი, ლონდონი, ინგლისი - ინდივიდუალური პროგრამა „მცენარეთა თესლის შენახვის მეთოდიკა თხევად აზოტში“
2011 წ. 1. გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ) 2. მშრალი რეგიონების საერთაშორისო კვლევის ცენტრი, ტაშკენტი, უზბეკეთი - კურსი „სტატისტიკა, ექსპერიმენტალური დიზაინი და ანალიზი“
2009 წ. თელავივი, ისრაელი. ჰიბრუს უნივერსიტეტი, აგრონომიული ფაკულტეტი. მაშავის პროგრამა - კურსი „ბიოტექნოლოგია და თანამედროვე სოფლის მეურნეობა“
2008 წ. ალეპო, სირია. მშრალი რეგიონების სოფლის მეურნეობის განვითარების ცემტრი (ICARDA) - პროგრამა „მცენარეთა გენეტიკური რესურსების მართვა“
2006 წ. ლიმა, პერუ. კარტოფილის საერთაშორისო კვლევის ცენტრი(CIP) -ქსოვილური კულტურების გამრავლება/ შენახვა, ვირუსოლოგია, კარტოფილის მეთესლეობის ზოგადი კურსი 
2004წ. აიოვას შტატი, აშშ. აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი - მცენარეთა გენეტიკური რესურსების მართვა და ანალიზი
2002 წ. ჰაიდერაბადი, ინდოეთი. ნახევრად მშრალი რეგიონების სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი (ICRISAT) – გენეტიკური რესურსების კონსერვაცია

 

პუბლიკაციები

2021 წ. - სახელმძღვანელო - ლაბორატორიის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება;
2011 წ. - სახელმძღვანელო- ფერმერთა სახელმძღვანელო;
2011 წ. - ატლასი- „ფეტვის კულტურების ბიომრავალფეროვნების“ 
2010 წ. - რეფერატი - კარტოფილის სათესლე სისტემის გაძლიერება საქართველოში: წინასწარი შედეგები;
2010 წ. - სტატია -  ფეტვის კულტურის გენოფონდი და მისი ველური ნათესავები საქართველოში;
2009 წ. -  სტატია - მცენარეთა გენეტიკური რესურსების აღწერა სამხრეთ საქართველოში;
2009 წ. -სტატია - მცენარეთა გენეტიკური რესურსების კონსერვაციის მიმართულებები;
2009 წ. - რეფერატი - დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკული ზონის ალტერნატიული კულტურები და მათი რეალიზაციის შესაძლებლობები, ასევე რისკები ევროპის ბაზარზე.