ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

სურსათის კვლევის დეპარტამენტის უფროსი

#

მარინა ღვინჯილია

კომპეტენციის სფერო      

მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია, იმუნოლოგია.
ეპიზოოტოლოგიის და ეპიდემიოლოგიის საკითხები.
სურსათის ექსპერტიზა.
პედაგოგიური მოღვაწეობა.
პროექტების მართვა.
საერთაშორისო დონორებთან თანამშრომლობა.
ბიოუსაფრთხოების  საკითხები. 
II – III  დონის ლაბორატორიების მართვის და მუშაობის პრინციპები.
განსაკუთრებით საშიში დაავადებების ( ფრინველი , ცხოველი და სხვ.) დიაგნოსტიკა.
უჯრედოვანი კულტურების ტექნოლოგია.
ვეტ პრეპარატების ( ვაქცინა, შრატი და სხვა) ლაბორატორიული კონტროლი.
საცდელი  ცხოველების გამოყენება  ლაბორატორიულ  პრაქტიკაში.
სურსათის უვნებლობა.

სამუშაო გამოცდილება

2016 - დღემდე - სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო  ლაბორატორია - სურსათის კვლევის დეპარტამენტის უფროსი.
2019 - დღემდე - Protecting and Improving Public Ilealth Globally: Cooperarive Agreemenr between Ministry of Agriculture of Georgia and US Centers for Disease Control and Prevention პროექტის - ლაბორატორიული გამოკვლევების მენეჯერი სურსათის უვნებლობის ნაწილში.
2022 - დღემდე - „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროსა და  ანტიმიკრობული რეზისტენტობის გადაწყვეტილების საერთაშორისო ცენტრს (ICARS) შორის  გაფორმებული პროექტის „საქართველოში ანტიბიოტიკების ზრდის სტიმულატორების (AGP-ების) გამოყენების შემცირება  მეფრინველეობის ფერმებში“ ფარგლებში; სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის მხრიდან პროექტის - ლაბორატორიული გამოკვლევების მენეჯერი.
04.02.2013 – 03.01.2014 - სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია - ლაბორატორიის დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი.
13.08.2013 – 01.01.2014 - საქართველო-აშშ ერთობლივი პროექტი “GG-20” ( Prevalence epidemiological surveillance and Lab.analisys of Coxiella Burmetii in Georgia) - პროექტის მენეჯერი.
02.07.2007 – 04.02.2013 - სსიპ საქ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია. ექსპერტიზის ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური და რადიოლოგიის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.
11.07.2005 – 07.06.2006 - ვეტერინარული დიაგნოსტიკისა და ექსპერტიზის ცენტრალური ვეტ. ლაბორატორია. სეროლოგიისა და ვირუსოლოგიის განყოფილების უფროსი.
23.06.2006 – 02.07.2007 - სსიპ საქ.სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია. ვირუსოლოგიისა და სეროლოგიის განყოფილების უფროსი.
01.02.1994 – 31.12.2008 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მიკრობიოლოგიის, გენეტიკისა და ბიოტექნოლოგიის კათედრა. (სოხუმის ფილიალი).
2008 -  დღემდე - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი მოწვეული  პედაგოგი.
01.03.1991 – 31.12.1999 - საქ. სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი. მოლეკულური ვირუსოლოგიის ლაბორატორიის წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი.
01.06.1984 – 01.03.1991 - საქ. ბიოკომბინატი ბიოლოგიური საკონტროლო ლაბორატორია. უფროსი მიკრობიოლოგი.
01.07.1983 – 01.06.1984 - საქ. ბიოკომბინატი ბიოლოგიური საკონტროლო ლაბორატორიის მიკრობიოლოგი.
01.09.1995 - დღემდე - საქ. მიკრობიოლოგთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი.
2017 - 2018 - AAAS (ამერიკის მიკრობიოლოგთა ასოციაცია) - წევრი (41689813).

 

განათლება


1978 – 1983 - საქ. ზოოტექნიკური-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი. სპეციალობა -  ვეტერინარია.
1991 – 1994 - საქ. ზოოტექნიკური-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი. ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. (16.00.01 .მიკრობიოლოგია,ვირუსოლოგია, იმუნოლოგია, ეპიზოოტოლოგია).
2007 - დან - დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

 

სწავლებები

2005 - თურქულის კვლევის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მეთოდები. სერტიფიკატი.
2005 - კომპიუტერული პროგრამების სწავლება (სერტიფიკატი).
2006 - USA, NVSL (National Veterinary Service Laboratories). კომპლექსური  სასწავლო კურსი ლაბორატორიულ მენეჯმენტში და მუშაობის ძირითადი პრინციპები.განსაკუთრებით საშიში დაავადებების დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდები (სერტიფიკატი). 
2006 - ბრუცელოზის ეპიდემიოლოგია და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა (სერტიფიკატი).
2006 - დაავადებების ზედამხედველობის ელექტრონული ინტეგრირებული სისტემა (სერტიფიკატი).
2006 - მაღალ პათოგენური ფრინველის გრიპის დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდები (აიოვას უნივერსიტეტი, აშშ)(სერტიფიკატი).
2006 - ბიოლოგიური უსაფრთხოების კონფერენცია. ბოსტონი, აშშ (სერტიფიკატი).
2006 - სამუშაო სემინარი ვეტერინარიის პოლიტიკის შესახებ საქართველოში.
(Food Security Program in Georgia) თბილისი, საქართველო.
2006-2007 - USAID პროგრამა. ფრინველის გრიპის დიაგნოსტიკა, ინსტრუქტორი (სერტიფიკატი).
2007 - USAID-ის მხარდაჭერით გამართული კონფერენცია: „საქ. ფრინველის გრიპისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების პროგრამების მიღწევები და სამომავლო გეგმები“ თბილისი, საქართველო.
2007 - ბიოუსაფრთხოების სპეციალური კურსი გარმიში, გერმანია (სერტიფიკატი).
2007 - ბრუცელოზის რეგიონული სემინარი თბილისი, საქართველო.
2011 - სამეცნიერო გრანტის წერა (სერტიფიკატი).
2012 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბიოლოგიურ-ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები.
2013 - ადამიანური რესურსების მართვა (სერტიფიკატი).
2013 - სამეცნიერო პროექტების სტრატეგიის შემუშავების სემინარი (სერტიფიკატი).
2013- საერთაშორისო კონგრესი. ესპანეთი (Barcelona’s International Convention Center). 12th Felasa Secal ( სერტიფიკატი).
2013 - Workshop on Accreditation (ANSI – ASO National Accreditation Boved ACLASS) (სერტიფიკატი).
2013 - რადიოლოგია - ტრენინგი Preparation of samples for the equipment detection of St. And Cs in different samples (TriCarb 3110 LSC) (სერტიფიკატი).
2013 - სამუშაო შეხვედრა-სემინარი. „დზეის-ის ტექნიკური მიმოხილვა და განვითარება“. თბილისი, საქართველო.
2013 - ვორქშოფი ანტიმიკრობული რეზისტენტობის საკითხებზე. თბილისი, საქართველო.
2013 - სამუშაო შეხვედრა. ცოფის დაავადებების კონტროლის საქართველოში. (შეხვედრა გაიმართა FAO-ს მხარდაჭერით). თბილისი, საქართველო.
2013 - ანტიმიკრობული რეზისტენტობის პირველი საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრა-სემინარი. აშშ-ს თავდაცვისა და საფრთხის შემცირების სააგენტოს სამეცნიერო ექსპერტების საერთაშორისო პანელთან თანამშრომლობით. თბილისი, საქართველო.
2013 - USDA – სამუშაო შეხვედრა კერძო ვეტერინარული სექტორის განვითარება საქართველოში. 
თბილისი, საქართველო.
2013 - ბიო უსაფრთხოების ოფიცრების მესამე ყოველწლიური სიმპოზიუმი. კახეთი საქართველო.
2013 - 66-ე ბრუცელოზის კვლევის საერთაშორისო კონფერენცია. ჩიკაგო, აშშ. (სერტიფიკატი).
2014 - აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. აგრარულ მეცნიერებათა განყოფილება. რესპუბლიკური სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.
2016 - Biosafety Officer Symposium (სერტიფიკატი).
2016 - ტრენინგი ნარჩენების კლასიფიკაციის საკითხებზე (სერტიფიკატი).
2016 - შიდა აუდიტის ტრენინგი ISO/IEC 17025 (სერტიფიკატი).
2017 - Workshop – Bilding Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agricultural Trade Capacity in Georgia.
2017 - ბულგარეთი. (National diagnostic and research veterinary institute) თევზის  და ფუტკრის დაავადებების კონტროლი (სერტიფიკატი).
2017 - შვედეთი.Stockholm-  Euroanalysis  2017 conference (participat; სერტიფიკატი).
2017 - შვედეთი.Stockholm -  Training in Basic  Capillary Electrophoresis Training :Robust CE methods (სერტიფიკატი).
2017 - ტრენინგი -‘’ Metrology in Chemistry( PT, ILC) (სერტიფიკატი).
2017 - ტრენინგი#0817-მეტროლოგია ქიმიაში,გაზომვის შედეგების მიკვლევადობა,რეფერენტული მასალები  (GRM).
2017 -  საქ.- ევროკავშირის   ასოცირების  შესახებ შეთანხმების  მომდევნო წლების სამოქმედო გეგმის და ანგარიშების შესამუშავებელ ელექტრონულ სისტემაში  მუშაობის სპეციფიკასთან დაკავშირებული ტრენინგი.
2017 -  მე -7 ყოველწლიური   ბიოუსაფრთხოების ოფიცრების სიმპოზიუმი.
2018 - სამუშაო შეხვედრა  Twinning - პროექტის ფარგლებში - Institutional Strengthening of Environmental Health System in Georgia (NCDC).
2018 - 1-st South Caucasus Food Analytical Conference (თბილისი,  საქართველო; სერტიფიკატი).
2018 -  საქართველოს მიკრობიოლოგთა  ყრილობა (თბილისი,საქართველო).
2018 - ევროპის  ფონდი;ანგარიშის პრეზენტაცია „ სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქ. ხელისუფლების მიერ 2017 წლის გაწეული საქმიანობის შეფასება’’.
2018 -  ანტიბიოტიკების შესახებ ინფორმირებულობის მსოფლიო კვირეულის შეხვედრა (თბილისი, საქართველო;დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  ეროვნული ცენტრი(NCDC)).
2018 - ესპანური საერთაშორისო ორგანიზაციის „მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ’’, „კოორდინებული და ერთობლივი რეაგირების ხელშეწყობა დაავადებათა კონტროლისათვის’’ პროექტის ფარგლებში  სასწავლო ტური,რომლის მიზანია ნდობის აღდგენა,დიალოგის ხელშეწყობას აფხაზ სპეციალისტებთან;ასევე PCR –სა და სხვა დიაგნოსტიკური ტექნიკის საკითხები.(მაკედონიის სკოპიეს უნივერსიტეტი).
2018 - რეგიონული  სემინარი:ТП – 9274:საერთაშორისო სტანდარტების გაძლიერება სურსათის უვნებლობის მიმართულებით(Strengthening international food safety stands In agricultural value chains in the central Asia regional economic cooperation member count countries )Astana,Kazakhstan,ასტანა. ჩეხეთის რესპუბლიკა, პრაღის სახელმწიფო ვეტერინარული ლაბორატორია.  
2018 - ტრენინგი -  ‘ თაფლის კვლევა“.
2017- 2018წ - AAAS (American  Association for the Advancement of Science) წევრი (41689813).

2019 - USDA , სამუშაო შეხვედრა - სავაჭრო პოლიტიკა და საქართველოს რეფორმა სანიტარიისა და ფიტოსანიტარიის რეგულაციების სისტემისათვის.
2019 - USDA სამეცნიერო კონფერენცია სურსათისა და საკვებდანამატების უვნებლობაზე.
2019 - Efsa,   Practical  Workshop 0n CRA and MRA for EAST – ENP Countries in Georgia შიდა აუდიტი;ISO/IEC-17025 – 2016.
2019 - Attended to Method St.Enterotoxin Extraction (in milk and diary Products) with  Immunological analyser MINI-VIDAS S/N-IVO 5210785 Honeywell 1400g Produced by BIOMERIEUX training at Central Research Institute of Food and Feed Control სსტ ისო /იეკ 17025:2017/2018 – 02/2019.
2020 - სსტ ისო /იეკ 17025;2017/2018 - აკრედიტაციის სტანდარტის კრიტიკული საკითხების განხილვა,                                                          მიუკერძოებლობა, რისკების ანალიზი და გადაწყვეტილების მიღების წესი Fellowship  for  International Georgina Scientist.
2020 - Program   2019/2020 UNIDO Training course on the “Science of Laboratory Safety” Risk Managements in Laboratores ISO/IEC 17025:2017/2018.
2020 - International Scientific  Conference  - ‘’ Chemical and  Technological  Aspects  of Biopolymers’’.                             
2021 - USAD (VENTURE_37);სამუშაო შეხვედრა საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის N 605 დადგენილების განხილვა (ცწადპ).
2021 - TAIEX Workshop on the Different Stages of Food Safety Microbiological Risk A.
2021 - "აკრედიტაციის მოთხოვნები(ISO/IEC 17025:2017) წყლის და სურსათის  ტესტირების მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიებისთვის".
2021 - Meeting for Online Modules for Risk Management and Laboratory Capacity Building
2021 - Taiex Flagship Workshop on the Sustainability of Food Sistems  Workshop organized      by USDA and RAPDI.
2022 - Workshop organized by USDA and RAPDI ‘’Improving World Trade Organization Sanitari and Phytosanitary ransparency in Georgia’’.
2022 - Treining organized by USDA and TUV NORD Training on ISO/IEC 17025:2017 — Challenges of Practical Implementation and    Maintenance of the Standard in Testing Laboratories, including Food Safety Area.
2022 - Treining cours : სასწავლო კურსი დანიის სახელმწიფო ლაბორატორიაში: ანტიბიოტიკების განსაზღვრა  ხორცში  LC/MS/MS-ის   გამოყენებით.  
2023 - World Health Organization. პოლიტიკის დიალოგი: გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების ტვირთის შემცირების მიდგომების ინტეგრირება: მარილის შემცირების სტრატეგიები საქართველოში.
2023 - World Health Organization Response Preparedness to Zoonotic Disease Outbreaks Workshop organized by the World Health Organization Regional Office for Europe through the WHO Country Office in Georgia. 

 

პუბლიკაციები


29 სამეცნიერო ნაშრომი ქართულ და უცხოურ ჟურნალებში.
7 სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი (ფიზიკო-ქიმიური კვლევების მიმართულებით)