ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
შშმ პირებზე ადაპტირება

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ნიმუშების რეგისტრაციის და სტატისტიკური დამუშავების განყოფილების უფროსი

#

მარინა სოსელია

სამუშაო გამოცდილება

• ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი -1993
• დოქტორის აკადემიური ხარისხი - 2007
• პედაგოგი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, 2018 - დღემდე
• განყოფილების უფროსი, სსიპ  სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია,   ნიმუშების რეგისტრაციის და სტატისტიკური დამუშავების განყოფილება,  2015 -დღემდე
• მთავარი სპეციალისტი,  პათ მასალების მიმღები, პათანატომიის და პარაზიტოლოგიის განყოფილება, სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია,  2009-2015 
• მეცნიერ-თანამშრომელი, ალექსანდრე ნათიშვილის ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტის  ექსპერიმენტული პათოლოგიის დეპარტამენტის მოლეკულური ბიოლოგიისა და გენეტიკის ლაბორატორია;  1989 – 2009 
• პედაგოგი, კურორტოლოგიისა და ფიზიოთერაპიის სამედიცინო ინსტიტუტი, 1992-1999 
• პედაგოგი, სამედიცინო ინსტიტუტი, ,,საქართველო’’, 1992-1994 
• უფროსი ლაბორანტი, საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო კვლევითი ინსტიტუტის ზოოლოგია-ჰისტოლოგიის კათედრა , 1984-1986
• ვეტ-ექიმი, საქართველოს ფრინველ რეწვის ვეტერინარული ლაბორატორია,1981-1984

 

დამატებითი  გამოცდილება
დავით საგანელიძის საარჩევნო შტაბის წევრი (დიღმის მასივი), 2008
კოალიცია ,,ქართული ოცნება’’ დიდუბის  შტაბის წევრი (კოორდინატორი, კურატორი), 2012
ექსპერტი, ევროკავშირის პროექტის  “ლაბორატორიული ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების უწყვეტი განათლების კურსები ახალგაზრდებისთვის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში,  2020-2022განათლება

ალექსანდრე ნათიშვილის ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტის  ციტოლოგიის განყოფილება, ასპირანტი, 1986-1989 
საქართველოს ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი, სავეტერინარო ფაკულტეტი; 1976-1881 

 

სწავლებები

სტტ ისო /იეკ 17025:2017/2018, თბილისი, 2020
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველთა არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის ხელშეწყობა, 2020
ხარისხის ლაბორატორიის ინტეგრირებული მომსახურების მიზნები და ამოცანები, პროფესიული ტესტირების ვორქშოფი, 2016
სემინარი (ვორქშოფი) WS02-SB159/SWS213-SB89, 2014
ვორქშოფი ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელოს შექმნასთან დაკავშირებით, 2012
ლაბ პერსონალის ბიოუსაფრთხოების სწავლება, 2012
გრანტის მოპოვებისა და შეფასების სწავლება, 2012
ბიოუსაფრთხოების ოფიცრის სიმპოზიუმი, 2011
ხარჯთაღრიცხვის სწავლება, 2011
ბიოუსაფრთხოება და ბიოდაცვა, 2011
ზოგადი უსაფრთხოების სწავლება, 2011
ბიზნეს გეგმისა და გრანტის წერის სწავლება, 2011
ცენტრალური აზიისა და კავკასიის რეგიონის ბიოუსაფრთხოების ასოციაციის (BACAC)  III საერთაშორისო ყოველწლიურ კონფერენციაში მონაწილოება, 2011  
ციტოპათოლოგია, ჰისტოლოგია და მოლეკულური ბიოლოგია, 2008
ჯანმრთელობის დაცვა და კობოს კონტროლი - Pap ტესტის მენეჯმენტი და მკერდის სიმსივნის  FNA დიაგნოსტიკა, 2007
შავი ზღვისპირეთის ქვეყნების (BSEC) მეცნიერ-მედიკოსტა მე-3 და მე-4 საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა, 2001-2002
დანახარჯთა აღრიცხვა  - USAID – GESP -  საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, 2001

 

 სამეცნიერო შრომები და პუბლიკაციები
 22 სამეცნიერო სტატია