სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ვეტერინარიის მსოფლიო დღე 2022

#

სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ისტორია 1907 წლიდან იწყება, როდესაც თბილისში შეიქმნა ვეტერინარიის ლაბორატორია, რომელიც პირველი საწარმო-სამეცნიერო დაწესებულება გახდა მთელ კავკასიაში.

ლაბორატორიამ გაიარა განვითარების ეტაპები, აქტიურად იყო ჩართული სხვადასხვა დაავადების დიაგნოსტიკისა და ერადიკაციის (აღმოფხვრის) პროცესში. 1990 წლიდან დღემდე, მხოლოდ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ქსელშია შესაძლებელი ცოფის დაავადების კვლევა. 2006 წლიდან იწყება ლაბორატორიის განვითარების ახალი ეტაპი - ლაბორატორია იღებს საერთაშორისო აკრედიტაციას და ნერგავს საერთაშორისო დონის ხარისხის მართვის სისტემას.

დღეის მდგომარეობით, სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ქსელში ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკა. აღნიშნული მიმართულებით ლაბორატორიას მნიშვნელოვანი მიღწევები აქვს განსაკუთრებით საშიში დაავადებების დიაგნოსტიკაში.

ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტში კვლევები ტარდება 100-მდე სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებაზე. კვლევა მიმდინარეობს სხვადასხვა მიმართულების მქონე ლაბორატორიებში ესენია: ბაქტერიოლოგიის, ვირუსოლოგიისა და მოლეკულური ბიოლოგიის, ცოფის, პათოლოგიურ მორფოლოგიური და პარაზიტოლოგიის ლაბორატორიები.

ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტში სპეციალისტები ყოველდღიურად ატარებენ კვლევებს ზოონოზურ დაავადებებზე, ბიოუსაფრთხოებისა და ბიოდაცვის ნორმების გათვალისწინებით.

ყოველწლიურად მიმდინარეობს სპეციალისტების გადამზადება, ისინი მონაწილეობას იღებენ საერთაშორისო პროფესიულ ტესტირებებში.

2021 წლის სტატისტიკური მონაცემებით, ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტში შემოსული ნიმუშების რაოდენობამ 379 000-ს გადააჭარბა, ხოლო ჩატარებული კვლევების რაოდენობა 413 000-ზე მეტია.