სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

სსიპ სოფლის მეურნოების სახელმწიფო ლაბორატორიაში საერთაშორისოდ აკრედიტებული მეთოდებით მიმდინარეობს ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სხვადასხვა დაავადების დიაგნოსტიკისთვის

#

სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ცხოველთა დაავადებების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტის ბაქტერიოლოგიის ლაბორატორიაში, საერთაშორისოდ აკრედიტებული მეთოდებით მიმდინარეობს ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა სხვადასხვა დაავადების დიაგნოსტიკისთვის.

ლაბორატორიაში ბაქტერიული გამოკლვევა ტარდება შემდეგ დაავადებებზე:

• ბრუცელოზი
• ჯილეხი (ციმბირული წყლული)
• ტუბერკულოზი
• სალმონელოზი
• სტაფილოკოკოზი
• წითელი ქარი
• ემკარი
• ენტეროტოქსემია
• ანაერობული დიზინტერია
• ფუტკრის ამერიკული სიდამპლე
• ფუტკრის ევროპული სიდამპლე
• თევზის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა.

სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია, დადგენილი რეგულაციების დაცვით, შეუფერხებლად მუშაობს.

დამატებითი ინფორმაცია ლაბორატორიაში არსებული სერვისებისა და ფასების შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე - http://sla.gov.ge/Ge/Tariffs

საქართველოს მასშტაბით არსებული სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიების საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ: http://sla.gov.ge/Ge/RegionalLaboratories