სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

2015 წლის 25 ივნისს სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტმა ახალ შენობაში დაიწყო ფუნქციონირება.

#

2015 წლის 25 ივნისს სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის მცენარეთა მავნე ორგანიზმების დიაგნოსტიკის დეპარტამენტმა ახალ შენობაში დაიწყო ფუნქციონირება.

. გორიდან შემოსულ პირველი ნიმუშებს (ვაშლის, ბლის, კომშის ნერგები) უკვე უტარდებათ მიკოლოგიური დიაგნოსტიკა.