სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება მძიმე მეტალების (სპილენძი (Cu), თუთია (Zn), კალა (Sn), ქრომი (Cr)) განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ელემენტი
ფასი 82,00 ლარი #
მეთოდი ატომურ-ემისიური სპექტრომეტრია, EN 13804:2003, EN 13805:2003, მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Agilent, 4200 MP AES
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება მძიმე მეტალების: სპილენძის (Cu), თუთიის (Zn) და რკინის (Fe) განსაზღვრა წყალში
რაოდენობა 1 ელემენტი
ფასი 40,00 ლარი #
მეთოდი ატომურ-ემისიური სპექტრომეტრია, მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Agilent, 4200 MP AES
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება ნიტროიმიდაზოლების ჯგუფის (2- OHმეთილ-მეთილ ნიტროიმიდაზოლი (HMMNI), მეთილ-2-OHიზოპროპილნიტროიმიდაზოლი (IPZOH), მეტრონიდაზოლი (MNZ), 2-OHეთილ-2-OH-მეთილნიტროიმიდაზოლი (MNZ-OH), რონიდაზოლი (RNZ), დიმეტრიდაზოლი (DNZ), იპრონიდაზოლი (IPZ) და ტინიდაზოლი (TNZ)) განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 175,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-025-2018-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ნიტროფურანების მეტაბოლიტების (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 125,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-034-2019-G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ნიტროფურანების მეტაბოლიტების (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) განსაზღვრა რძეში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 95,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია მასსპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R034-2019G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ნიტროფურანების მეტაბოლიტების (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) განსაზღვრა ხორცში და თევზში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 120,00 ლარი #
მეთოდი სითხური ქრომატოგრაფია მასსპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R034-2019G
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება ნიტროფურანების ჯგუფის (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) განსაზღვრა თაფლსა, ხორცში და ზღვის პროდუქტებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 868,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება რადიონუკლიდების ცეზიუმ‐137 (Cs‐ 137) და სტრონციუმ‐90 (Sr‐90) ხვედრითი აქტივობის განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 35,00 ლარი
მეთოდი გამა, ბეტა სპექტრომეტრია, МВИ.МН 1181‐2011
ხანგრძლივობა 1-3 დღე