სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება მჟავური რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 25,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ Р 55480-2013
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება გასაპნის რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5480-59
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ზეჟანგური რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 22,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ ИСО 3960-2013 გოსტ 26593-85
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება იოდის რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 30,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5475-69 ГОСТ Р ИСО 3961-2010 (ISO 3961 -2013)
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება მჟავიანობა (სურსათი და ცხოველთა საკვები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 27082-2014 გოსტ 3624-92 გოსტ 26180-84
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მჟავიანობა (მცენარეული და ცხოველური ზეთები და მათი გადამუშავების პროდუქტები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 10,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31762-2012 გოსტ 32189-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ტენიანობა, მშრალი ნივთიერება
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 5,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 9793-74 გოსტ 7636-85
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება სუფრის მარილის მასური წილი (სურსათი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 63,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 9957-2015 გოსტ 7636-85
ხანგრძლივობა 2-3 დღე