სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება საერთო მჟავიანობის განსაზღვრა ცხოველთა საკვებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 13496.12-98
ხანგრძლივობა 2-3 დღე

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება დითიოკარბამატული პესტიციდების (დითიოკარბამატები გამოსახული,როგორც CS2, მანების მანკოზების,მეთირამის,პროპინების, თირამის და ზირამის ჩათვლით) რაოდენობრივი განსაზღვრა მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებში და თაფლში.
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 170,00 ლარი #
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფიამას -სპექტრომეტრია, ვალიდირებული მეთოდი R-041-2019-G
ხანგრძლივობა 5-7 დღე

მცენარეული მასალის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე

დასახელება თამბაქოს რგოლოვანი ლაქიანობის ვირუსის გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 160,00 ლარი #
მეთოდი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება პომიდვრის რგოლოვანი ლაქიანობის ვირუსის გამოვლენა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 160,00 ლარი #
მეთოდი ენზიმდაკავშირებული იმუნოფერმენტული ანალიზი (ELISA)
ხანგრძლივობა 2-6 დღე