სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება ტუტიანობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 15,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5898-87
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ფოთლისა და უხეში მასალის მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 1936-85
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ფორიანობა (პური და პურფუნთუშეული)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5669-96
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება შაქრების განსაზღვრა პურ-ფუნთუშეულში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 47,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5672-68
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება შაქრების განსაზღვრა რძის პროდუქტებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 45,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 3628-78
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება შაქრების განსაზღვრა ფქვილოვან საკონდიტრო ნაწარმში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 60,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5903-89 2
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება შაქრების განსაზღვრა შაქრიან საკონდიტრო ნაწარმში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 50,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5903-89
ხანგრძლივობა 2-6 დღე
დასახელება ცილა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 42,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 23327-98 გოსტ 25011-81
ხანგრძლივობა 2-3 დღე