სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება წითელი ქარი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 68,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ჯილეხი ‐ (ციმბირული წყლული) ‐ პათ.მასალა, ნაცხი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 94,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ჯილეხი (ციმბირული წყლული) ‐გარემოს ნიმუში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 113,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ჰემორაგიული სეპტიცემია ‐ პასტერელოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 83,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე

ბიოცდა

დასახელება აუესკი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 76,00 ლარი
მეთოდი ალერგიის მეთოდი
ხანგრძლივობა 7 დღე

თაფლი

დასახელება pH
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 14,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 32169-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება დიასტაზას რიცხვი შადეს ერთეულით
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 34,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 34232-2017
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ელექტროგამტარობა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31770-2012
ხანგრძლივობა 1-2 დღე