სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება მჟავიანობა (სურსათი და ცხოველთა საკვები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 15,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 27082-2014 გოსტ 3624-92 გოსტ 26180-84
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მჟავური რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 29,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ Р 55480-2013
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება მშრალი წებოგვარა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ Р 54478 - 2011
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ნალექი (ხილი და ბოსტნეული)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 8756.9-78
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ნამსხვრევები და დეფორმაციული ნაწარმი (მაკარონის ნაწარმი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 14849-89
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ნედლი უჯრედანა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 18,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 13496.2-91; ГОСТ 28553-90 (ИСО 5498-81)
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ნიტრატი (ხილი და ბოსტნეული)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 12,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 29270-95; "эксперт-001"
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება ნიტრიტი (ხორცი და ხორცპროდუქტები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 24,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 8558.1-78; სითხის ანალიზატორი "эксперт-001"
ხანგრძლივობა 2-3 დღე