სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

სურსათის ხარისხობრივი გამოკვლევა

დასახელება ვარდნის რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 9,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ 3098-97 (ИСО 3093-82)
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება ზეჟანგური რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 31,00 ლარი
მეთოდი ГОСТ ИСО 3960-2013 გოსტ 26593-85
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 28,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31469 - 2012
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება იოდის რიცხვი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 37,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 5475-69 ГОСТ Р ИСО 3961-2010 (ISO 3961 -2013)
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება კალციუმის მასური წილი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 15,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 55573-2013
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება კარბამიდი (ურეაზა)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 10,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 29113-91
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება მეტალო-მაგნიტური მინარევები
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 11,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 13496.9-96 გოსტ 14849-89 გოსტ 1936-85
ხანგრძლივობა 1-2 დღე
დასახელება მჟავიანობა (მცენარეული და ცხოველური ზეთები და მათი გადამუშავების პროდუქტები)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 23,00 ლარი
მეთოდი გოსტ 31762-2012 გოსტ 32189-2013
ხანგრძლივობა 1-2 დღე