სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება ქლორამფენიკოლის განსაზღვრა ხორცში და თევზში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 1475,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ქლორამფენიკოლის და ნიტროიმიდაზოლების განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 868,00 ლარი #
მეთოდი მწარმოებლის მეთოდური სახელმძღვანელო, Randox Evidence Investigator (სკრინინგ მეთოდი)
ხანგრძლივობა 3-10 დღე
დასახელება ქლორორგანული პესტიციდების (ალფა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, ბეტა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, დელტა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, გამა-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი, 4,4’- DDD, 4,4’-DDE, 4,4’-DDT, ჰეფტაქლორი, ალდრინი, ქლორპირიფოსი, ჰეფტაქლორ ეპოქსიდი, ენდოსულფანი, დიელდრინი, ენდოსულფანის სულფატი, მეტოქსიქლორი, ლამბდაციჰალოტრინი, პერმეტრინი, ციპერმეტრინი, ტაუ-ფლუვალინატი) განსაზღვრა სურსათში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 350,00 ლარი #
მეთოდი გაზური ქრომატოგრაფია - მას-სპექტრომეტრია, AOAC 2007.01 EN 15662:2008
ხანგრძლივობა 5-10 დღე
დასახელება შაქრების (ფრუქტოზა, გლუკოზა, საქაროზა) განსაზღვრა თაფლში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 80,00 ლარი #
მეთოდი მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია, მწარმოებლის (Agilent) მიერ მოწოდებული მეთოდი
ხანგრძლივობა 3-4 დღე
დასახელება ჰისტამინის განსაზღვრა თევზში და თევზის პროდუქტებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 145,00 ლარი
მეთოდი მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია, ვალიდირებული მეთოდი R-027-2018-G
ხანგრძლივობა 3-7 დღე

მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება Coagulase positive staphylococci (კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 85,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6888-1:2021/2021
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება Coagulase positive staphylococci (კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 130,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6882-1:2021/2022
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება Coagulase positive staphylococci (კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი) ჩამონარეცხი (სურსათის წარმოების ინვენტარიდან, ხელსაწყო-დანადგარებიდან, შესაფუთი მასალიდან)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 85,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6888-1:2021/2021
ხანგრძლივობა 4 დღე