სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

ინსტრუმენტული გამოკვლევები

დასახელება ჰისტამინის განსაზღვრა თევზში და თევზის პროდუქტებში
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 145,00 ლარი
მეთოდი მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფია, ვალიდირებული მეთოდი R-027-2018-G
ხანგრძლივობა 3-7 დღე

მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება Coagulase positive staphylococci (კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 85,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 6888-1:1999/2016
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება Coagulase positive staphylococci (კოაგულაზა დადებითი სტაფილოკოკი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 130,00 ლარი
მეთოდი ISO 6888-2:1999
ხანგრძლივობა 3-5 დღე
დასახელება Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) (ენტერობაქტერია საკაზაკიი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 48,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 22964:2017
ხანგრძლივობა 6 დღე
დასახელება Cronobacter spp. (Enterobactersakazakii) (ენტერობაქტერია საკაზაკიი) (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 80,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 20-22
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება E. coli O 157:H7 (PCR)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 77,00 ლარი
მეთოდი DuPont BAXQ7 SYSTEM Manual Page 15-19
ხანგრძლივობა 2-3 დღე
დასახელება E.coli
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 45,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 16649-3:2015/2015
ხანგრძლივობა 4 დღე
დასახელება E.coli - და კოლიფორმული ბაქტერიები (სასმელი წყალი)
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 78,00 ლარი
მეთოდი სსტ ისო 9308-2:2012/2013
ხანგრძლივობა 2-4 დღე