სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

english

ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფაილი

filter form
#

ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

დასახელება რძის გამოკვლევა მასტიტზე
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 4,00 ლარი
მეთოდი ექსპრეს ტესტი
ხანგრძლივობა 1 დღე
დასახელება ავთვისებიანი შეშუპება
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ანაერობული დიზინტერია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ბრადზოტი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ბრუცელოზი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 131,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 30 დღე
დასახელება დეზინფექციის ხარისხის განსაზღვრა
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 77,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5 დღე
დასახელება ემკარი
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე
დასახელება ენტეროტოქსემია
რაოდენობა 1 ნიმუში
ფასი 40,00 ლარი
მეთოდი კულტურის გამოყოფა
ხანგრძლივობა 5-7 დღე